dinsdag 23 november 2010

Creating a porch/ Een veranda maken

This part of Claire's garden make over is about the porch. First we got rid of the old henhouse (later we'll show you the new henhouse). Then we had to remove the big tree in the garden. After that we laid in bricks. On top of the bricks we put a construction of beams. On top of the beams we put scaffold planks. Then we made a foundation with beams for the roof. We painted the beams white. We placed wooden plates as a wall with the idea that they're bead parts and painted them pastel green. On the roof we placed glass parts so the light can come through. Instead of windows we used radiator covers and painted them white. We placed a big table and two benches to create enough room to relax. We also placed two chandeliers to create elegant lights.


Dit gedeelte van Claire's make over voor de tuin is de veranda. Als eerste moest het oude kippenhok weg (later laten we het nieuwe kippenhok zien). Daarna moesten we de grote boom uit de tuin verwijderen. Hierna hebben we stenen geplaatst. Op de stenen legden we een constructie van balken. Op de balken plaatsten we steigerhouten planken. Daarna maakten we een constructie met balken voor het dak. We verfden de balkenconstructie wit. We plaatsten houten platen op de muur met het idee van losse kraaldelen en we verfden dit pastelgroen. Op het dak plaatsten we glasdelen zodat het licht erdoorheen zou komen. In plaats van ramen gebruikten we radiatorbekleding en verfden deze wit. We plaatsten een grote tafel en twee bankjes zodat er voldoende gelegenheid zou zijn om te relaxen. Ook hingen we twee kroonluchtertjes op om elegant licht te creëren.

 

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...