vrijdag 28 januari 2011

Lovely Annabelle / Lieve Annabelle


In her front yard Claire keeps the Hydrangea Annabelle. This variety gives big white flowers and grows very fast. Because the flowers are too heavy for the plant is is good to support the branches. If you don't do that there is a change the branches will break because of the weight of the flowers. Because the plant gives many flowers, Claire always puts some flowers in vases at home,  during summertime.

In haar voortuin heeft Claire de hortensia Annabelle. Deze varieteit geeft grote, witte bloemen en groeit erg snel. Omdat de bloemen eigenlijk te zwaar zijn voor de plant is het goed om de takken te ondersteunen. Als je dit niet doet bestaat de kans dat de takken breken door het gewicht van de bloemen. Omdat de plant veel bloemen geeft, doet Claire in de zomer, thuis wat bloemen in vaasjes.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...