maandag 13 december 2010

Guests in summertime/ Gasten in de zomer

In the summer there were many birds that visited Claire's garden. When you are a bird lover you have to make sure you do some things to invite the birds:
1. Create a place where birds can take a bath or have a drink.
2. Make sure you always have some food for the birds.
3. Be aware that if you invite birds there are some spots in the garden where they can hide.
4. Never put food on the ground, because of the danger of natural predators like cats.
5. Birds like grass because they can find worms and insects in it.
6. Don't clean your garden up in the fall and winter, because birds will find insects between the dead leafs.
7. Keep chicken or doves as pets. Pets will attract other animals.In de zomer waren er veel vogels die Claire's tuin bezochten. Als je een vogelliefhebber bent, zorg er dan voor dat je een aantal dingen doet om de vogels uit te nodigen
1. Creëer een plek waar vogels een bad kunnen nemen of wat kunnen drinken.
2. Zorg dat je altijd voedsel hebt voor de vogels.
3. Wees je ervan bewust dat als je vogels uitnodigt, je  ook een paar plekken moet hebben waar ze kunnen schuilen.
4. Plaats nooit voer op de grond, in verband met het gevaar op natuurlijke vijanden zoals katten.
5. Vogels houden van gras omdat ze daar wormen en insecten in kunnen vinden.
6. Ruim je tuin niet op in de herfst en winter, want vogels vinden insecten tussen de dode bladeren.
7. Houd kippen of duiven als huisdieren. Huisdieren trekken andere dieren aan.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...