vrijdag 29 april 2011

Handmade garland / Handgemaakte slinger

I love to craft things of my own. Especially when you cannot find something in shops that you want to have your way. I was searching for a garland to use for the baby shower and for the birthday of our baby, but I couldn't find any that I really liked. So I decided to make one myself!
It only took an hour to make and ofcourse, with the right material. I cut and folded scrapbook papers, I used ribbons and lace in different sizes and colors, paper flowers, a rope, a stapler, a scissor and a lot of adhesive rollers... Later on I will post about using this garland for real!
Love, C

Ik houd ervan om dingen zelf te maken. Zeker als je iets niet kunt vinden in winkels op de manier die jij precies wilt hebben. Ik was op zoek naar een slinger voor de babyshower en de geboorte van onze baby, maar ik kon niets vinden wat ik echt mooi vond. Dus ik besloot er zelf een te maken! 
Het kostte maar een uurtje tijd en natuurlijk daarbij het juiste, benodigde materiaal. Ik sneed en vouwde scrapbookpapier, gebruikte lint en kant in verschillende maten en kleuren, papieren bloemetjes, een touw, een nietmachine, een schaar en heel veel lijmrollers... Later zal ik een post maken over de slinger als ik deze in het echt heb gebruikt! 
Liefs, C


vrijdag 22 april 2011

Made with love / Met liefde gemaakt

When Karin Joan heard the news that Claire was pregnant she surprised Claire with a package by mail with sweet gifts about their friendship and the baby to come. This really is made with love...


Toen Karin Joan het nieuws hoorde van Claire's zwangerschap verrastte zij Claire met een pakketje via de post met lieve gifts over hun vriendschap en de te komen baby. Dit is echt met liefde gemaakt...

The Start of the new Nursery / De start van de nieuwe Babykamer

I like - no, wait - I love to create new rooms and make things beautiful. Because we are expecting a baby boy in August this year, there is a good reason for me to create a new room in our house :) I chose to use the old scrapbook room to create the new nursery. This room is small, but there is room enough for a little baby.
We took the wallpaper off and we plastered the walls and the ceiling. We already had bead parts on the wall (and that works very well in this room).
I painted the upper side of the wall in the color "chalk" of the brand "Painting the Past". They produce paint that looks authentic because of the colors of the past and the emulsions with much chalk, so that the paint is more duller than regular paint.
The old dresser I have for years, I'll reuse for the nursery. And I also bought a few pieces of second hand furniture. More I will tell you later and ofcourse I will show you a lot of new photos, next week :)
Love, C


Ik vind het leuk - nee, wacht - ik houd ervan om nieuwe kamers te creëren en dingen mooi te maken. Omdat we een klein jongetje verwachten in augustus dit jaar, is het een goede reden voor mij om een nieuwe kamer te creëren in ons huis :) Ik koos ervoor om de oude scrapbookkamer te gebruiken om een babykamer te creëren. Deze kamer is klein, maar er is voldoende ruimte voor een kleine baby. 
We haalden het behang eraf en we pleisterden de muren en het plafond. We hadden al kraaldelen op de muur (die goed werken in deze kamer). 
Ik verfde de muren in de kleur "chalk" van het merk "Painting the Past". Zij produceren verf dat authentiek lijkt door de kleuren van het verleden en de emulsie met veel kalk zodat de verf matter is dan standaard verf. 
De oude commode die ik al jaren heb, hergebruik ik voor de babykamer. Ook kocht ik wat tweedehands meubeltjes. Meer vertel ik je later en natuurlijk zal ik veel nieuwe foto's laten zien, volgende week :) 
Liefs, C

vrijdag 15 april 2011

Pregnant! / Zwanger!


I've got a little surprise to tell you... I am pregnant!
The first thing about my pregnancy that I post is a picture of our ultra sound.
Of course from this day on, I will put up posts  about the new baby room, baby accessories and more to get you inspired!
Love, CIk heb je een verrassing te vertellen ... Ik ben zwanger!
Het eerste wat ik over mijn zwangerschap zal posten is een foto van onze echo.
Natuurlijk zal ik vanaf nu posten over de nieuwe babykamer, baby accessoires en meer om je te inspireren!
Liefs, C

vrijdag 8 april 2011

Magical Porch Lights / Magische veranda verlichting

At spring time green colors appear step by step. Everything grows from out of the ground or from branches that looked as if they were dead. Spring is always a magical season. I can't get my eyes of our own garden these days. Besides all that green, some trees or plants are giving bloom very early, like the blossom trees (in our garden this is a cherry blossom). Just before it got dark I made some photos through the blossom tree of our porch lights. It looks magical with the fading sunlight...
Love, C

Met het voorjaar komt langzaam er steeds meer groen in de tuin. Alles groeit weer vanuit de grond of vanuit takken die dood leken te zijn. De lente is altijd een magisch seizoen en ik kan niet genoeg van de veranderingen krijgen in onze eigen tuin. Naast al het groen staan sommige bomen en planten vroeg in de bloei, zoals de bloesems (in onze tuin is dit een sierkers). Net voordat het donker werd fotografeerde ik door de bloeiende bloesem de verlichting in onze veranda. Het lijkt magisch met de lichtval van de vallende zon...
Liefs, C


vrijdag 1 april 2011

Springtime / Lente

Don't you just love it when the first rays of sunshine come out to tickle the earth?! The flowers blooming, birds singing and children giggling. Springtime is here!! And my garden longs for attention.

Unfortunately, for the time being, I'll have to do with last year's pictures (we had some friends over), because I'm too busy with other things to get to the garden.


But, in the scarce time that does allow me to enjoy the sweet sunshine for a moment, I'm dreaming of a perfect garden....
Enjoy your day!
love,
KJ
Vind je het niet geweldig wanneer de eerste zonnestralen komen om de aarde te kietelen?! De bloeiende bloemen, zingende vogels en giechelende kinderen. Het is lente!! En mijn tuin verlangt naar aandacht. Helaas, voorlopig moet ik het doen met de foto's van vorig jaar (met vriendenvisite), want ik heb het te druk met andere dingen en kom niet aan mijn tuin toe. 


Maar in de schaarse tijd die het mij wel toe staat om even van de zon te genieten, droom ik van een perfecte tuin....
Geniet van je dag!
liefs,
KJ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...