zondag 30 januari 2011

Pink closet / Roze bergkast

Claire redecorated her closet from yellow into pink colors. She took some two different patterns of adhesive plastic and covered the shelves and the stairs with it, each shelve another pattern to give a playful look. She bought some baskets at IKEA's and grouped food and more. Oh, yeah, and that stunning BBQ is named Smokey Joe of the brand Weber.

Claire veranderde haar bergkast van geel naar roze kleuren. Ze nam twee verschillende patronen van plakplastic en bedekte de planken en de trap om en om met een patroon om een speels effect te geven. Ze kocht wat manden bij Ikea en groepeerde etenswaren en meer. Oja, en die leuke BBQ is genaamd Smokey Joe van het merk Weber.

zaterdag 29 januari 2011

Small Gifts / Kleine Geschenkjes

Take a small piece of cardboard. Cover it with pretty earthy papers, a classic picture and wrap it in lace and a small piece of rope. Add an ornament that compliments it and... voila! You've got yourself a sweet classic looking small gift. These, I already gave away, to Claire ofcourse. But I would like to make some as a give-away some time? Is anyone out there interested?!
click here to see more pictures
with love,
KJ

Neem een klein stukje karton. Beplak het met mooi papier in aardetinten, een klassiek plaatje en omwikkel het met kant en een klein stukje touw. Voeg er een bijpassend ornamentje aan toe en... voila! Je hebt een schattig klassiek ogend klein geschenkje. Deze heb ik al kado gedaan, aan Claire, natuurlijk. Maar ik zou er graag eens een paar maken als give-away. Is er iemand met interesse?!
klik hier voor meer foto's
liefs,
KJ

vrijdag 28 januari 2011

Lovely Annabelle / Lieve Annabelle


In her front yard Claire keeps the Hydrangea Annabelle. This variety gives big white flowers and grows very fast. Because the flowers are too heavy for the plant is is good to support the branches. If you don't do that there is a change the branches will break because of the weight of the flowers. Because the plant gives many flowers, Claire always puts some flowers in vases at home,  during summertime.

In haar voortuin heeft Claire de hortensia Annabelle. Deze varieteit geeft grote, witte bloemen en groeit erg snel. Omdat de bloemen eigenlijk te zwaar zijn voor de plant is het goed om de takken te ondersteunen. Als je dit niet doet bestaat de kans dat de takken breken door het gewicht van de bloemen. Omdat de plant veel bloemen geeft, doet Claire in de zomer, thuis wat bloemen in vaasjes.

donderdag 27 januari 2011

More about us / Meer over ons

Curious about who we are and what we do? Read about it on our 'A little something about us' page. Click here!

Nieuwsgierig over wie wij zijn en wat wij doen? Lees erover op onze pagina 'A little something about us' (een beetje over ons). Klik hier!

woensdag 26 januari 2011

A great nursery garden / Een geweldige kwekerij

Nursery Garden 'Het Houten Huis' (The Wooden House) in Zaltbommel, the Netherlands is an impressive Nursery Garden. Besides many plants and flowers they sell antiques and vintage stuff. There is also a possibility to have lunch when you pre-order. You take your tea or coffee in an old trailer and drink it from antique china that the owner of the Nursury Garden collected over the years. So should you ever get a chance...


Kwekerij Het Houten Huis in Zaltbommel, Nederland, is een indrukwekkende kwekerij. Naast ontzettend veel bloemen en planten verkopen ze ook antieke en brocante aanwinsten. Er is ook een mogelijkheid om te lunchen als je van te voren bestelt. Thee en koffie kun je halen bij een oude bouwkeet en je drinkt uit antiek servies dat de eigenaresse over de jaren heeft verzameld. Dus als je ooit de kans krijgt...

 

maandag 24 januari 2011

Baby Birds at home / Baby vogeltjes thuis

Each summer Claire has nests of baby tomtits. They probably like the bird facilities that she always takes care for... Claire made a big image of one photo of a baby tomtit for the wall of her bedroom. Claire: "Most people think they are not pretty at all, but I think they are and that they're just adorable..."Elke zomer heeft Claire nesten van baby koolmeesjes. Ze houden waarschijnlijk van de vogelfaciliteiten waar Claire altijd voor zorgt... Claire maakte ook van een van haar baby koolmeesjes een grote afbeelding op de muur van haar slaapkamer. "Ze zijn eigenlijk helemaal niet knap volgens de meeste mensen, maar ik vind ze wel knap en heel schattig..."


 

Winter Wonderland

Claire doesn't like winters, but a couple of days in the year when it's snowing in the Netherlands she secretly does like it. Snow gives a feel of wonder to young and old. It makes the world where you are at, all of the sudden a whole other world. So it looks as if time stands still at that moment. And, ofcourse it gives you the chance to take some really stunning photos ;)


Claire houd niet van winters, maar een paar dagen in het jaar wanneer het sneeuwt in Nederland vindt ze het toch stiekem wel leuk. Sneeuw geeft een gevoel van verbazing aan jong tot oud. Het maakt de wereld waar je in bent op dat moment ineens een hele andere wereld. Het lijkt er dan op, alsof op dat moment de tijd even stilstaat. En, het geeft je natuurlijk een kans om verbluffende foto's te maken ;)

Birdhouse-village / Vogelhuisjes-dorp

I just love birdhouses, the more the better!   They usually stand all around the living room-kitchen. But I needed some extra space one time and grouped them all together. Couldn't help myself shifting them to and fro till I was satisfied with the alignment. Then, when I'm done, I love to just stand and watch them from a distance, over and over again. A happy-moment-treat for myself.
click here for more photos
KJ Ik ben dol op vogelhuisjes, hoe meer hoe beter! Ze staan gewoonlijk overal in mijn woonkamer-keuken. Maar ik had op enig moment wat extra ruimte nodig en groepeerde ze daarom op één plek. Ik moest gewoon even schuiven en schikken tot ik tevreden was over de compositie. En dan, wanneer ik klaar ben, vind ik het gewoon heerlijk om te staan kijken vanaf een afstandje, opnieuw en opnieuw. Een klein 'happy-moment' voor mezelf.
klik hier voor meer foto's
KJ

zaterdag 22 januari 2011

Spray Carnations / Trosanjers

Maybe people might think that Spray Carnations are old-fashioned, but Claire totally loves these flowers. Why? Well... first of all, they are stronger than most roses when they are in a vase at home. Spray Carnations can last for 2 or 3 weeks. Even when these flowers wither, they fade in a beautiful way. Spray Carnations are also very cheap to buy in the Netherlands, much cheaper than roses. And the light pink variety gives a soft and cuddly image.
Veel mensen kunnen trosanjers ouderwets vinden, maar Claire is helemaal gek op deze bloemen. Waarom? Nou... ten eerste zijn ze sterker dan de meeste rozen wanneer ze in een vaas staan thuis. Trosanjers staan zo'n 2 a 3 weken. Als de bloemen verwelken, dan gebeurt dat op een mooie manier. Trosanjers zijn erg goedkoop om aan te schaffen in Nederland, veel goedkoper als rozen. En de lichtroze variëteit heeft een zacht en aaibaar karakter.

donderdag 20 januari 2011

Are you watching at me? / Kijk jij naar mij?

Claire has two Catharine Parakeets at home. These parakeets are very quiet and easy. They also have beautiful colors and can very well be kept at home as a pair. The male parakeet was watching Claire as she was scrapbooking. She decided to make a picture of the parakeet. So, who is watching who? 

Claire heeft twee catharinaparkieten thuis. Deze parkieten zijn erg rustig en makkelijk. Ook hebben ze prachtige kleuren en zijn ze thuis goed te houden als een koppeltje. Het mannetje was naar Claire aan het kijken toen ze aan het 'scrapboeken' was. Ze besloot een foto van de parkiet te maken. Dus, wie kijkt er naar wie?

dinsdag 18 januari 2011

Retro Music Studio / Retro Muziekstudio

In the attic, Claire has a music studio that she styled in a vintage/ retro-style. Claire: "Normally I wouldn't do retro in my home, but I think it totally makes sense when I think about my music studio. I love the use of damaged furniture and the yellow-brown walls.  I found almost everything at a second hand store in my residence. My favorite elements in my home studio are the retro chair, the funny wall of fame, the printed  vintage radio's and the corduroy sewing box. This furniture also works very well with the new technical equipment and the iMac".

Op zolder heeft Claire een muziekstudio die ze in vintage/ retro heeft gestijld. Claire: "Normaal zou ik niet snel kiezen voor retro in mijn huis, maar ik denk dat het wel logisch werkt als ik aan mijn muziekstudio denk. Ik houd van het beschadigde meubilair en de geelbruine muren. Bijna alles vond ik in een kringloopwinkel in mijn woonplaats. Mijn favoriete elementen in mijn studio zijn de retro stoel, de grappige wall of fame, de geprinte vintage radio's en de met ribstof beklede naaibox. Ook werken deze meubels erg goed bij de nieuwe technische apparatuur en de iMac".

maandag 17 januari 2011

Much loved Chandelier / Zeer geliefde Kroonluchter

With clearing away the christmas tree, I didn't want to store away the wonderful ornaments. So I looked around my living room to find them a new place. My chandelier! I've got 4 of the same hanging in my living room / kitchen. But the one above the coffee table was to be the lucky one. Now it's got rattan hearts, glass-look icicles and sweet little birdhouses hanging from it. I already loved my Shabby Chandeliers, but this one, now is Much Loved. click here to see more photos

Met het opruimen van de kerstboom, wilde ik de mooie ornamentjes niet wegstoppen. Dus ik keek rond in mijn woonkamer om een nieuw plekje voor ze te vinden. Mijn kroonluchter! Ik heb er 4 van dezelfde hangen in mijn woonkamer/keuken. Maar degene boven de salontafel zou de gelukkige worden. Nu hangen er rieten hartjes, glas-look ijspegels en schattige kleine vogelhuisjes aan. Ik hield al van mijn Shabby Kandelaars, maar deze is nu Zeer Geliefd. Klik hier voor meer foto's

zondag 16 januari 2011

Sweet, precious gifts / Lieve, kostbare cadeaus


When Claire celebrated her 30th birthday, Karin surprised her with many presents. Some of them were handmade. Karin painted a tea box and stamped words on it. Also she made little hearts and stamped sweet words on it too. Besides this Karin printed one of Claire's song lyrics on a transparent sheet and rolled it in lace and ribbon. How beautiful, precious and special can a gift be?Toen Claire haar 30e verjaardag vierde, verraste Karin haar met heel veel cadeautjes. Sommige daarvan waren handgemaakt. Karin verfde een theedoos en stempelde woorden daarop. Ook maakte ze kleine hartjes en stempelde ook daar lieve woorden op. Naast dit printte Karin een van Claire's songteksten op een transparant vel en rolde dit in kant en lint. Hoe mooi, kostbaar en bijzonder kan een cadeau zijn?

vrijdag 14 januari 2011

Country Style Kitchen / Country Style Keuken

Claire's kitchen is really small but has everything she needs in it. The kitchen was bought at IKEA's but with adding some vintage and shabby chic elements it became a real country style kitchen. A few of Claire's favorite elements are: The classic aspect of the new stove, the open cupboards on the wall, the meat hanger with vintage stuff hanging on it, the glass drawers that she painted in the same color as the kitchen cupboards, the French egg basket and the big double sink.Claire's keuken is echt klein, maar heeft alles wat ze nodig heeft. De keuken is gekocht bij IKEA maar door wat vintage en shabby chic elementen toe te voegen werd het een echte country style keuken. Een paar van Claire's favoriete elementen zijn: Het klassieke uiterlijk van de nieuwe oven, de open keukenkasten aan de muur, de vleeshanger met vintage spullen die eraan hangen, de glazen lades die zij verfde in de kleur van de keukenkastjes, het Franse eiermandje en de grote, dubbele wasbakken.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...