vrijdag 25 maart 2011

Knobs of clay / Kleiknopjes

As promised, my post on the knobs of my cabinet make-over. The knobs were really boring and I wanted to add a special touch. Just painting them wouldn't satisfy me, so I did this: I covered the knobs with clay! And while the clay was still soft, I pressed a pretty flowerstamp into it to create relief. Some painteffects made the image to stand out perfectly.
KJZoals beloofd, mijn post over de knopjes van mijn make over kastje. De knopjes waren erg saai en ik wilde er iets speciaals van maken. Gewoon verven zou me niet genoeg voldoening geven. Dus ik deed dit: ik bedekte de knopjes met klei! En in de zachte klei drukte ik een mooie bloemenstempel om reliëf te creëren.  Met wat verfeffecten, kwam de tekening mooi tot zijn recht.
KJ

zaterdag 19 maart 2011

Make over cabinet/ Make over kastje

I once bought this small cabinet as a second hand. It was in desperate need of a colour change. So, with my sister's help, after sanding it, we painted it in primer. And as I couldn't wait, I styled it even before it had it actual color on. Really shabby! Quite liked it. But I did forget to prime one part, can you see it?

only primer, but styled already
Two days later, we applied the matt taupe-color paint on. And it came out a beauty. It's a bit too neat now, though. So I will sand down the edges for a more weathered look . The knobs are really special, I'll do a post on them later on.  Love to read your comments!
greetz,
KJ
primer all over

BeforeIk heb dit kastje eens als tweedehandsje gekocht. Het moest nodig een andere kleur hebben. Dus, met hulp van mijn zusje, hebben we het, na het schuren in de grondverf gezet. En omdat ik niet kon wachten, heb ik het toen al gestijld, nog voordat het de eigenlijke kleur op had. Echt Shabby! Ik vond het best wel leuk. Maar ik was een deel vergeten te verven, kun je het zien?

Twee dagen later, hebben we de matte taupe kleur aangebracht. En het werd een schoonheid. Het is nu wel een beetje te netjes. Dus ik wil de randjes nog een beetje opschuren om een brocantere look te krijgen. De knopjes zijn heel speciaal, daar maak ik nog wel een post van.
 Ik lees graag je reactie!
groetjes,
KJ

vrijdag 11 maart 2011

Thrift Shop Make Over / Kringloopwinkel Make Over

Claire was asked to make over a thrift shop in her area. This is one of the things we really love to do!
The thrift shop was one big space with yellow walls and dark blue painting. We've changed that into pastel green walls, white painting and made separate rooms and gave every room different wallpaper. We've also made a library and a coffee corner. We used wood scaffold for changing rooms, sales tables, cupboards and the counter. And we used trellis to separate the coffee corner and the clothing section.


Claire kreeg de opdracht om een kringloopwinkel in haar omgeving, een make over te geven. Dit is een van de dingen die we graag doen! De kringloopwinkel was eerst een grote ruimte met gele muren en donkerblauw schilderwerk. We veranderden dit in pastelgroene muren, wit schilderwerk en we maakten aparte kamers en gaven elke kamer ander behang. Ook maakten we een bibliotheek en een koffiecorner. We gebruikten steigerhout voor paskamers, verkooptafels, kasten en de toonbank. En we gebruikten trellisschermen om de koffiecorner te scheiden van het kledinggedeelte.

vrijdag 4 maart 2011

cupcakes

I found myself a new hobby (as if I had not enough! :-) Making cakes! I made these cupcakes for last christmas. To keep them well shaped during the baking process, I litteraly baked them in cups! It worked great. And for the decoration, I used fondant and stamped them with floral stamps. To finish it of in style, I placed a dried baby rosebud on top. That part was not edible, but the rest was and it was lovely. Ik heb een nieuwe hobby (alsof ik er nog niet genoeg had! :-) Taartjes maken! Ik heb deze cupcakes laatst gemaakt, met de kerst. Om ze goed in vorm te houden tijdens het bakken, heb ik ze letterlijk in kopjes gebakken! Het werkte geweldig. En als decoratie gebruikte ik fondant en heb ik ze bestempeld met bloemen. Om ze af te maken in dezelfde stijl, plaatse ik er een gedroogd baby rozenknopje bovenop. Dat deel was niet eetbaar, maar de rest wel en het was heerlijk.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...