vrijdag 30 september 2011

Sweet hydrangea / Lieve hortensia


KJ gave me a beautiful gift: a light pink hydrangea. One of the most beautiful flowers and also very strong. The colors are soft and so is the texture of this flower. They last longer than roses, and they are also much bigger. I placed this beauty next to my vintage bird cage and a lamp on my soft pink sidetable. Enjoy these photos of KJ's sweet present, isn't that a wonderful way to celebrate friendship?
With love, C

KJ gaf me een prachtig cadeau: een lichtroze hortensia. Een van de mooiste bloemen en ook nog eens erg sterk. De kleuren zijn zacht en dat geldt ook voor de textuur van deze bloem. Ze staan langer dan rozen en ze zijn ook nog eens veel groter. Ik plaatste deze schoonheid naast mijn vintage vogelkooitje en een lampje op mijn lichtroze haltafeltje. Geniet van deze foto's van KJ's lief cadeautje, is dat geen gewelde manier om vriendschap te vieren?
Liefs, C


zondag 25 september 2011

Brocante La Trouvaille - my favorite shop 4


klik hier voor deel 1,2,3

Een stukje geschiedenis
Brocante La Trouvaille bestaat nu  nog maar twee jaar en is voor Nico en Magda, hun eerste zaak. Ze  waren wel altijd al ontzettende verzamelaars.

click here to read part 1,2,3

A piece of history
Brocante La Trouvaille exists for only two years now and is Nico and Magdas first shop. They have always been real collectors.


Dit pand was aanvankelijk van hun dochter en schoonzoon waarin zij  de winkel  ‘Coffee and Candy’ hadden. 


 This building initially belonged to their daughter and son in law, where they had their shop 'Coffee and Candy'.
Het was de bedoeling dat Nico en Magda hen zouden helpen met een high tea-kamer, met allerlei brocante die je zou kunnen kopen: bestek, servies, meubeltjes, decoratieve artikelen, noem maar op.

 Intentionally, Nico and Magda were to help them with a high-tea room containing all sorts of brocante: cutlery, table ware, small furnitures, decorative items, you name it.


wordt vervolgd…

Al onze lezers krijgen een give away bij hun eerstvolgende aankoop bij dit winkeltje. Mail "BLT give away" naar 2forHomes@gmail.com
[klik op de foto's om te vergrote
 to be continued

All our readers will get a give away at their next buy from this shop. Mail "BLT give away" to 2forHomes@gmail.com


vrijdag 23 september 2011

Baby photos on the chimney / Babyfoto's op de schouw


When Matthew arrived the first weeks were very intensive. But, after a few weeks I was ready again to redecorate my home, piece by piece. The first thing I really wanted to do, was to change the photo frames and place photos of our Matthew in them. And so, I did :)
I found a really nice application for my iPhone (or other smartphones) that is called 'Instagram'. This app change photos into vintage ones with very good effects. I used 'Instagram' for many photos and I must say it works great in the frames on the chimney and other frames in the living room.
With love, CToen Matthew werd geboren waren de eerste weken erg intensief. Maar, na een paar weken was ik klaar om opnieuw mijn huis te veranderen, beetje bij beetje. Het eerste wat ik echt wilde doen, was het veranderen van de fotolijsten en foto's te plaatsen van onze Matthew. Dus, dat deed ik :)
Ik vond een erg fijne applicatie voor mijn iPhone (of andere smartphones) die "Instagram' heet. Deze app verandert foto's in vintage foto's met erg goede effecten. Ik gebruikte 'Instagram' voor veel foto's en ik moet zeggen dat het goed werkt in de fotolijstjes op de schouw en andere lijstjes in de woonkamer. 
Liefs, C

dinsdag 20 september 2011

Cornflowers / Korenbloemen


 I found these along side the road while riding on my bicycle. It was like finding me a treassure.
 Deze vond ik langs de weg toen ik om mijn fiets zat. Het was alsof ik een schat vond.

 Cornflowers, they're called. I don't know the name of the small white ones, but those are lovely too, are they not?

 Korenbloemen zijn het. Ik weet niet hoe die kleine witte heten, maar die zijn ook schattig, vind je niet?I placed them in a vase I once got from a friend and placed them on my front porch.
 Ik plaatste ze in een vaas die ik eens van een vriendin gekregen had en plaatste die onder mijn veranda bij de voordeur.

 What treassures do you find? Tell us here or post your photo's on our facebook wall
love,
KJ

PS We LOVE comments!


Welke schat heb jij wel eens gevonden? Vertel het ons of plaats een bericht met foto op onze facebook pagina
liefs,
KJ

PS We zijn DOL op reacties!

zondag 18 september 2011

Brocante La Trouvaille - my favorite shop 3De tafel is gedekt met een mix van nieuw en brocante servies en accessoires. Het zou zo klaar kunnen staan voor een gezellig familie etentje, maar wij houden het even bij een dampende kop thee en chocoladekoekjes. 


The table is set in a mix of new and used table ware. It looks like it's all ready and set for a cosy family diner, but we'll just be having a hot cup of tea and chocolate chip cookies for now.


 Het klassieke geluid van een pendule en het kraken van de oude houten vloer krijgt bijval van de hartelijke lach van Magda. 

 The classic sound of a pendulum and the creaking of the old wooden floor is accompanied by Magda's warm laughter.


 Ze vertelt met passie over de winkel en het styleren. De sfeer en de stijl zijn voornamelijk van haar hand.  

 With passion she tells about the shop and styling it. The ambiance and style are merely from her hands.


 “We hebben de winkel ingericht zoals je het thuis ook zou kunnen doen. Dat inspireert. Ook de verlichting hebben we hierop aangepast: geen spots, maar wel warm huiselijk licht.”

 "We decorated the shop just the way you could at home. That's inspiring. Even the lighting we've adapted to this: no spotlights but warm homely lighting" 

 wordt vervolgd...

Al onze lezers krijgen een give away bij hun eerstvolgende aankoop bij dit winkeltje. Mail "BLT give away" naar 2forHomes@gmail.com
 to be continued...

All our readers will get a give away at their next buy from this shop. Mail "BLT give away" to 2forHomes@gmail.com

give away from Brocante La Trouvaille for all our readers
vrijdag 16 september 2011

10 favorite things for my baby / 10 favoriete spullen voor mijn baby


When we got our baby boy Matthew, our world was turned upside down. What a big change in our lives, we couldn't want anything more! I want to share with you my top 10 of favorite things for our baby. Here we go...

Toen we onze baby Matthew kregen stond onze wereld op z'n kop. Wat een grote verandering in ons leven; we wilden niets liever! Ik wil graag mijn top 10 van favoriete babyspullen delen met je. Here we go... 


1. A baby seat.
This is an awesome present I got from KJ! Matthew loves it (and so do I) and it works well to calm him or to let him sit while I do the laundry :) Love the colors, very light and serene; it blends wonderful in our home. This one is from 'Bright Starts'.

1. Een babywipstoeltje.
Dit is een geweldig cadeau wat ik van KJ heb gekregen! Matthew houd er van (en ik ook) en het werkt goed om hem te kalmeren of hem lekker te laten zitten als ik de was aan het doen ben :) Ik houd van de kleuren, licht en sereen; het werkt geweldig fijn in ons huis. Deze is van 'Bright Starts'.


2. An antique crib with weels under it. 
It works very well in our bedroom during the nights and this is a good way to keep Matthew close with me so I can hear every little sound of him. And of course, in a shabby chic style.

2. Een antieke wieg met wieltjes eronder.
Het werkt erg fijn in onze slaapkamer tijdens de nachten en het is een goede manier om Matthew dichtbij me te houden zodat ik elk geluidje kan horen van hem. En natuurlijk, in een shabby chic stijl. 


3. A rocking chair. 
Enough said :) 

3. Een schommelstoel.
Geen commentaar nodig :) 4. A 'Shantala'.
This is a big 'tummy tub', a special baby bath with a curly stand. Lovely and practical. 

4. Een 'Shantala'
Dit is een grote 'tummy tub', een speciaal babybadje met een gekrulde voet. Lieflijk en praktisch.


5. Boxes. 
I love boxes. Especially in the little nursery with less space. So I place all kinds of stuff in them and they looks nice in the room.

5. Dozen. 
Ik houd van dozen. Met name in de kleine babykamer waar niet veel ruimte is. Dus ik plaats allerlei spulletjes in de dozen en ze staan nog leuk ook in het kamertje. 


6. Stuffed animals. 
When I was a child I loved stuffed animals more than dolls or barbies. They are soft, sweet and in every size you can imagine. These two are my favorites: a little lamb from my childhood (30 years old :) and a very soft bunny from 'Laura Ashley'.

6. Knuffels.
Toen ik een kind was hield ik meer van knuffels dan van poppen of barbies. Ze zijn zacht, lief en in elke maat die je maar kunt bedenken. Deze twee zijn mijn favorieten; een klein lammetje van mijn kindertijd (30 jaar geleden) en een heel zacht konijn van 'Laura Ashley'.

7. Diaper wipes.
A lot. you need a lot :) I keep them in an old basket in the nursery.

7. Luierdoekjes.
Een hoop. Je hebt een hele hoop nodig :) Ik bewaar ze in een oude mand in het babykamertje. 


8. Baby clothes. 
Lovable baby clothes for the newborn. My favorite brand for little rompers is 'Petit Bateau' because they fit perfectly and the quality is very good. I keep them in a drawer in the dresser.

8. Babykleertjes.
Schattige babykleertjes voor de pasgeborene. Mijn favoriete merk voor kleine romertjes is 'Petit Bateau' omdat ze perfect passen de omdat ze goed van kwaliteit zijn. Ik bewaar ze in een lade in de commode. 9. A stroller with it's accessories. 
I love our antique stroller, and I use it in our living room as an extra crib for Matthew. When we go outdoors we use a beige 'Bugaboo'. I chose a diaper bag from the brand 'Petunia Pickle' and I also bought a blanket in the same pattern. It works well with the antique stroller, but also with the Bugaboo.

9. Een kinderwagen met accessoires. 
Ik houd van onze antieke kinderwagen en gebruik deze in onze woonkamer als een extra wieg voor Matthew. Als we naar buiten gaan gebruiken we een beige 'Bugaboo'. Ik koos een luiertas van het merk 'Petunia Pickle' en ik kocht ook van hetzelfde merk een dekentje met hetzelfde patroon. Het werkt mooi met de antieke kinderwagen, maar ook met de Bugaboo. 


10. Last but not least: a playpen.
Easy to lay down your baby when necessary, to let your baby play safe or even to let your baby sleep during the day. This one is with round feet from the brand 'Bopita' and it's called 'Paris'.  For accessories I chose simple white toys as a mobile and some stuffed animals.

10. Als laatste, maar niet willekeurig: een box.
Handig om je baby neer te leggen als het nodig is, om je baby veilig te laten spelen of zelfs om je baby te laten slapen overdag. Deze is met ronde voeten van het merk 'Bopita' en deze heet 'Paris'. Als accessoires koos ik simpel wit speelgoed als een mobiel en wat knuffels.


Hope you like the ideas!
With love, C

Ik hoop dat je de ideeën leuk vind! 
Liefs, C

donderdag 15 september 2011

crochet border rug / kleed met gehaakte rand


 It was love at first sight! This sweet rug from Bloomingville that I bought at Loods5. Just couldn't resist it.
 Het was liefde op t eerste gezicht! Dit schattige vloerkleedje van Bloomingville dat ik kocht bij Loods5. Ik kon t gewoon niet weerstaan.

 Don't you just love the detail of the crochet border? Great design.


Vind je het detail van de gehaakte rand niet prachtig? Geweldig ontwerp.
 
 The baby shoes belonged to my husband's father. (yes! he actually wore them as a baby, haha)
love,
KJ

 De babyschoentjes waren van mijn man zijn vader. (ja! hij droeg ze echt als baby, hihi)
liefs,
KJ


 PS 
We LOVE comments!!!

 PS
we zijn DOL op reacties!!!

maandag 12 september 2011

Blog in the picture

Once in a while, we love to show you a blog worth visiting. Try this one: Wonen in wit [living in white] from Tamar. She's got such a lovely home featured in our favorite magazine once (maybe twice, I'm not sure) Lots of eyecandy on her blog!
We wish you the best, Tamar, keep on blogging!
KJ

Zo af en toe vinden we het leuk om je een blog te tonen die het waard is om gezien te worden. Probeer deze eens: Wonen in wit van Tamar. Zij heeft zo'n heerlijk huis en heeft al een keer in de Ariadne gestaan (misschien al twee keer..?). Heel veel streling voor 't oog op haar blog!
Het allerbeste Tamar, blijf bloggen!
KJvrijdag 9 september 2011

Decorations during the baby visits / Decoraties rondom de kraamvisites


As I already posted, I made a garland for the baby shower in my favorite colors. But of course, I made more decorations...

Zoals ik al eerder had gepost, maakte ik een slinger voor de babyshower in mijn favoriete kleuren. Maar natuurlijk maakte ik meer decoraties... 

I created small give aways, just to say thank you to all the friends and family who came to visit Matthew...

Ik creëerde kleine bedankjes, gewoon om onze vrienden en familie te bedanken die Matthew bezochten...I placed a card reck on old suitcases with the many birth cards for Matthew...

Ik plaatste een kaartenrek op oude koffers met veel babykaartjes voor Matthew... 


KJ created something special for Matthew. Before he was born she organized a baby shower with girlfriends for me. Everyone wrote a personal note for Matthew on a paper bird. The paper birds hang on a white twig. I placed it in one of my chandeliers in my living room. I just love birds, and especially these beautiful ones. And KJ chose paper that totally blend with the garlands... 

KJ maakte iets heel speciaals voor Matthew. Voordat hij werd geboren organiseerde ze een babyshower met vriendinnen voor mij. Iedereen schreef een persoonlijke noot aan Matthew op een papieren vogeltje. De vogeltjes hangen aan een witte tak. Ik plaatste deze in een van mijn kroonluchters in de woonkamer. Ik houd van vogels, maar helemaal van deze prachtige exemplaren. En KJ koos papier dat volledig werkt met de slingers. 

I created three extra garlands from the leftovers of my first garland with the words "Welcome 2 Matthew Jesse Lee" on them (I actually made them when the pangs had already started because I wanted to finish it before Matthew was born,  and he came 10 days too soon...) I hung all three together in the window. The garlands are made doublesided, so you see the same words, outside ... 

Ik maakte drie extra slingers van de overblijfsels van mijn eerst slinger met de woorden: "Welkom aan Matthew Jesse Lee" erop (eigenlijk heb ik deze nog gemaakt tijdens de start van mijn weeën, omdat ik ze echt af wilde hebben voordat Matthew werd geboren, en hij kwam 10 dagen te vroeg...) Ik hing alle drie  slingers op in het raamkozijn. De slingers zijn identiek aan beide kanten, dus van buiten af zie je dezelfde woorden. 

For me it seems almost like magic, using the materials and colors that make me happy :)
Hope these ideas will inspire you!
With love, C

Voor mij is dit bijna magisch, om materiaal en kleuren te gebruiken waar ik gelukkig van wordt :) 
Ik hoop dat deze ideeën je zullen inspireren! 
Liefs, C
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...