woensdag 8 december 2010

More eyecandy / Meer snoepjes voor 't oog

KJ: I often hear ladies about their cabinets: "mine is such a clutter!". Well, to prevent it to get cluttered, don't put stuff in it that you don't really like,. That's rule number one. Your showcase shouldn't be for pens, papers and a pack of kleenex. Only show what you like. Other than that, there are no rules. But if you'd like some tips:  try matching colors, themes and materials if you want a quiet look. Vary with heights, size and differ materials if you want some more dynamics in your showcase. Play around and have fun!KJ: Ik hoor dames vaak over hun kast: "de mijne is zo'n rommel!". Wel, om te voorkomen dat het een rommel wordt, zet er geen spullen in die je niet echt leuk vind. Dat is regel nummer één. In jouw vitrine horen geen pennen, papieren en een pakje tissues. Laat alleen maar zien waar je van houdt. Buiten dat, zijn er geen regels. Maar als je wat tips wilt: probeer bij elkaar passende kleuren, thema's en materialen voor een rustiger zicht. Varieer met hoogte, formaat en differentieer juist met materialen als je wat meer dynamiek in je vitrine wilt. Speel ermee en 'have fun'!

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...