dinsdag 21 december 2010

Open cupboards / Open kasten

Claire chose to get rid of her big grutter cabinet and placed two book shelfs in her living room. The idea is to place your china and beautiful stuff in a place that is open so that you don't forget what you have. People who come over like to browse among the stuff because the cupboards invite them to do that. I often change and decorate so that the cupboards stay fresh to me too.

Claire koos ervoor om haar grote dichte grutterkast weg te doen en daarvoor in de plaats twee open boekenkasten te gebruiken in haar woonkamer. Het idee is om servies en mooie spullen te plaatsen op een plek die open is zodat je niet vergeet wat je hebt. Mensen die langskomen vinden het leuk om tussen de spulletjes te neuzen omdat de kasten hen op deze manier daartoe uitnodigen. "Regelmatig verander en decoreer ik opnieuw zodat de kasten ook voor mij fris blijven."

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...